İlker Zilan

İlker Zilan

Avukat-Arabulucu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olmuştur.

2002-2004 yılları arasında Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık yapmış, 2004-2013 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Müfettiş olarak,  2013-2017 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nda Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren İzmir Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamış, Bilkent Üniversitesi’nde Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında İnsan Hakları Temelli Yaklaşım Eğitimi, Arabuluculuk Temel ve Uzmanlık Eğitimleri, Bilirkişilik Temel Eğitimi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplama eğitimi almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında İzmir Bölge Bilirkişilik Kurulu listesine kayıtlı bilirkişi olarak görev yapmaktadır. 

2023 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucu olarak görev yapmaya başlamıştır. İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında uzman arabulucudur.

İngilizce bilmektedir.