Biz Kimiz?

Alsancak Arabuluculuk ve Tahkim Hizmetleri Hakkımızda

Devamı

Hizmetlerimiz

Arabuluculuk, Tahkim, Danışmanlık

Devamı

Arabulucularımız

Arabulucularımızı Tanıyın

Devamı

"İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır."
(Mustafa Kemal ATATÜRK 1931)

Etik Değerlerimiz

Alsancak Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi olarak, faaliyetlerimizin her aşamasında aşağıdaki etik değerlere ve ilkelere uygun davranmanın misyonumuz ve vizyonumuz olduğunu belirtmek isteriz.

 • Eşitliği Gözetme- Eşitlik Kuralı
 • Kendi Kararını Verme Hakkı
 • Tarafsızlık
 • Gizlilik Kuralı
 • Menfaat İlişkisi veya Çatışması Olmaması Kuralı
 • Sürecin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi
 • Mesleki Yeterlilik Kuralı;
 • Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım
 • Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi
 • Ücret ve Diğer Masraflar
 • Beyan ve Belgelerin Kullanılması Yasağı
 • Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı