Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri

Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere, sözleşme/anlaşma/uzlaşma görüşmelerinde yetkin ve çözüm odaklı danışmanlık ve müzakerecilik hizmetleri sunmaktayız.